roun

ROUN, v.i. To whisper. Obs.

ROUN, v.t. To address in a whisper. Obs.